Τέστ ρωσικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας

Εξετάσεις πιστοποίησης ρωσικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα

Επιλογή ημερομηνίας Online εξέτασης
Με λατινικούς χαρακτήρες (Αγγλικά) όπως στο διαβατήριο ή ταυτότητα
Με λατινικούς χαρακτήρες (Αγγλικά) όπως στο διαβατήριο ή ταυτότητα