Ανακοίνωση Объявление

Ανακοίνωση για τους υποψηφίους εξετάσεων πιστοποίησης ρωσικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας

ΑΘΗΝΑ:

Ώρα έναρξης: 09:00 το πρωί

Ώρα προσέλευσης: 08:40 το πρωί

ΧΑΝΙΑ:

Ώρα έναρξης: 09:00 το πρωί

Ώρα προσέλευσης: 08:40 το πρωί

ΜΑΛΙΑ:

Ώρα έναρξης: 09:30 το πρωί

Ώρα προσέλευσης: 09:00 το πρωί

Την ημέρα της εξέτασης να έχετε μαζί σας:

Объявление для кандидатов на тестирование русского языка как иностранного языка

АФИНЫ:

Время начала: 09:00 утра

Время прибытия: 08:40 утра

ХАНЬЯ

Время начала: 09:00 утра

Время прибытия: 08:40 утра

МАЛЬЯ

Время начала: 09:30 утра

Время прибытия: 09:00 утра

В день тестирования имейте с собой:

Διεύθυνση διεξαγωγής εξετάσεων στην Αθήνα

Адрес тестирования в Афинах

Διεύθυνση διεξαγωγής εξετάσεων στα Χανιά, Κρήτη

Στοιχεία επικοινωνίας:

Αθήνα:
E-mail: info@torfl.gr
Τηλ.: (+30) 210 21-11-928
Τηλ.: (+30) 697 71-35-361

Κρήτη:
Τηλ.: (+30) 697 71-35-361

Τηλ.: (+30) 697 34-19-943

Контакты:

Афины:
E-mail: info@torfl.gr
Τηλ.: (+30) 210 21-11-928
Τηλ.: (+30) 697 71-35-361

Крит:
Τηλ.: (+30) 697 71-35-361

Τηλ.: (+30) 697 34-19-943